یکشنبه, 28 شهریور, 1400
SUNDAY, September 19, 2021
دو شنبه 22 شهریور
تمرینات تیم ملی آزاد بزرگسالان در خانه کشتی شهید صدرزاده آزادی
تمرینات تیم ملی آزاد بزرگسالان در خانه کشتی شهید صدرزاده آزادی
تمرینات تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در رقابت های جهانی، به روزهای آخر خود نزدیک می شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی و به نقل از فدراسیون کشتی، آخرین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در رقابت های جهانی نروژ در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده در حال پیگیری است.

نفرات حاضر در اردو با صلاحدید کادر فنی امروز استراحت می کنند و صبح فردا در تمرین مرور فن هدفمند شرکت می کنند. آزادکاران عصر فردا استراحت می کنند تا خود را برای برنامه ی ویژه ی کادر فنی که روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری انجام می شود آماده کنند.

بر این اساس روز چهارشنبه صبح و بعد از ظهر تمرین کشتی در حالت شبیه سازی حضور در مسابقات برگزار می شود، نفرات حاضر در اردو صبح پنج شنبه استراحت می کنند و عصر پنج شنبه نیز ادامه تمرین کشتی در حالت شبیه سازی مسابقه به انجام می رسد.

علیرضا سرلک، یونس امامی و مجتبی گلیج با نظر کادر فنی به خاطر مصدومیت های جزئی تمرینات کنترل شده را برگزار می کنند تا خود را برای برگزاری تمرین شبیه سازی مسابقه آماده کنند.

تمرینات پرفشار ملی پوشان در این چند روز ادامه خواهد داشت و در روزهای پایانی اردو به تدریج از فشار تمرینات کاسته تا ملی پوشان مهیای حضور در رقابت های جهانی نروژ شوند.

با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و اهمیت حفظ سلامت ورزشکاران این اردو تا اعزام به رقابت های جهانی ادامه خواهد داشت و با صلاحدید کادر فنی، استراحت اردویی برای ملی پوشان درنظر گرفته شده است.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved