شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
دو شنبه 30 آبان
انجام عملیات تکمیلی، ترمیم و آب بندی سقف سالن دوازده هزار نفری
انجام عملیات تکمیلی، ترمیم و آب بندی سقف سالن دوازده هزار نفری
در ادامه روند بهسازی،ترمیم و نوسازی بخش های مختلف مجموعه ورزشی آزادی، عملیات ترمیم و آب بندی سقف سالن دوازده هزار نفری آزادی در حال تکمیل است.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، بازسازی، نوسازی و بهسازی اماکن ورزشی از بزرگترین اولویت های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و به تبع آن مجموعه ورزشی آزادی است.

در همین راستا متخصصان این حوزه با بهره گیری از علم روز دنیا و به کار گیری روش های بهینه طبق استانداردهای اصولی پروژه های بازسازی، نوسازی ،بهسازی و ترمیم در این مجموعه را بر عهده می گیرند.

در همین راستا عملیات ترمیم و آب بندی سقف سالن دوازده هزار نفری آزادی در حال تکمیل است. بخشی از اقدامات انجام شده در این عملیات عبارت است از:

۱_ نظافت و پاکسازی سقف با دستگاه هواده (بلوور)
۲_ برچیدن و اصلاح بخشی از عایق که دچار پوسیدگی شدید و ترک شده است
۳_ اجرای عملیات عایق به روش پاششی پلی یوریا گرم(پلی اوره گرم) به صورت چند لایه


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved