چهارشنبه, 08 آذر, 1402
WEDNESDAY, November 29, 2023
پنج شنبه 25 آبان
اقدامات مقدماتی در خصوص احداث تصفیه خانه سیستم فاضلاب مجموعه ورزشی آزادی
اقدامات مقدماتی در خصوص احداث تصفیه خانه سیستم فاضلاب مجموعه ورزشی آزادی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، امروز چهارشنبه ۲۴ آبان در دیدار مصرزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با عسگریان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صحبت های مقدماتی در خصوص احداث تصفیه خانه سیستم فاضلاب مجموعه ورزشی آزادی و تبادل نظر در خصوص اطلاعات فنی پروژه، نحوه اجرا و مشارکت طرفین صورت گرفت.

در این جلسه، رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت توسعه و جمعی از مدیران آب و فاضلاب استان تهران نیز حضور داشتند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved