دوشنبه, 02 خرداد, 1401
MONDAY, May 23, 2022
یک شنبه 11 اردیبهشت
بازدید سرزده مهندس عاصم یوسفی از پروژه در حال ساخت فدراسیون کشتی در مجموعه ورزشی آزادی
بازدید سرزده مهندس عاصم یوسفی از پروژه در حال ساخت فدراسیون کشتی در مجموعه ورزشی آزادی
مدیرعامل شرکت توسعه از پروژه جدید و در حال تکمیل و ساخت فدراسیون کشتی در مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، بعد از حضور در مرکز ملی فوتبال، مهندس عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه به صورت سرزده با حضور در محل پروژه عمرانی در حال تکمیل و احداث فدراسیون کشتی واقع در ضلع شمالی پنج سالن مجموعه، ضمن جلسه با علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی، از این پروژه بازدید بعمل آورد.

طی این بازدید مدیرعامل شرکت توسعه با توضیحات رییس فدراسیون کشتی در جریان روند ساخت و ساز و ایمن سازی این پروژه قرار گرفت. در ادامه مهندس عاصم یوسفی نکاتی را در جهت تسریع در روند آماده سازی و بهره برداری این پروژه اظهار نمود.

در این دیدار رحیمی معاون پشتیبانی، منفرد مدیر امور اداری و تدارکات و خمارلو مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی شرکت توسعه و مددی مدیر مجموعه ورزشی آزادی با همراهی معاونین و روسای ادارات مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved