شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
یک شنبه 29 آبان
طی حکمی از سوی فاضلی؛
طی حکمی از سوی فاضلی؛
معاون امور ورزشی مجموعه ورزشی آزادی منصوب شد
معاون امور ورزشی مجموعه ورزشی آزادی طی حکمی از سوی علیرضا فاضلی مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، طی حکمی از سوی علیرضا فاضلی سرپرست مجموعه ورزشی آزادی، سهیل یوسف نیا” به عنوان معاون امور ورزشی این مجموعه معرفی شد.

در بخشی از متن این حکم آمده است : نظر به تعهد، سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت“معاونت امور ورزشی مجموعه ورزشی آزادی” منصوب می شوید. امید است در سایه توجه ایزد منان، ضمن افزایش تعامل و همکاری با معاونت ها، ادارات و واحدهای تابعه و مجموعه با بهره گیری از تجربیات و تخصص همکاران حوزه تحت پوشش در پیشبرد اهداف مجموعه و مد نظر قراردادن ضوابط و مقررات جاری و در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

گفتنی است یوسف نیا پیش از این سرپرستی این معاونت را عهده دار بود.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved