سه شنبه, 12 مرداد, 1400
TUESDAY, August 3, 2021
شنبه 26 تیر
بازدید مهندس کریمی از موتور خانه مرکزی مجموعه ورزشی آزادی
بازدید مهندس کریمی از موتور خانه مرکزی مجموعه ورزشی آزادی
مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور عصر امروز شنبه ۲۶ تیرماه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از موتور خانه مرکزی این مجموعه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مهندس کریمی در بازدید از موتور خانه مرکزی مجموعه ورزشی آزادی در جریان آخرین وضعیت این موتور خانه قرار گرفت.

در این بازدید سیف مدیر و اصل عرب معاون فنی مهندسی مجموعه ورزشی آزادی از اقدامات انجام شده در موتور خانه مرکزی و سرویس دهی آن به فدراسیون های مستقر در این مجموعه توضیحاتی را خدمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ارائه نمودند.

سپس حاضرین با حضور در کمپ تیم های ملی فدراسیون وزنه برداری از نحوه شرایط تهویه سالن دیدن کردند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved