سه شنبه, 17 تیر, 1399
TUESDAY, July 7, 2020
یک شنبه 04 اسفند
آمادگی چمن ورزشگاه آزادی جهت برگزاری دیدار استقلال و ذوب آهن
فیلم: امیدمحمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved