پنج شنبه, 27 تیر, 1398
THURSDAY, July 18, 2019
یک شنبه 15 اردیبهشت
آخرین تمرین الدحیل قبل از رویارویی با استقلال در ورزشگاه آزادی
فیلم: محسن منتظمی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved