چهارشنبه, 29 دی, 1395
WEDNESDAY, January 18, 2017
شنبه 20 آذر
معرفی و افتتاح ورزشگاه 75 هزارنفری نقش جهان


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved