یکشنبه, 04 اسفند, 1398
SUNDAY, February 23, 2020
جمعه 01 آذر
برگزاری مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد در سالن 12 هزار نفری آزادی
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved