سه شنبه, 06 اسفند, 1398
TUESDAY, February 25, 2020
چهار شنبه 16 بهمن
آمادگی چمن ورزشگاه آزادی جهت برگزاری دیدار پرسپولیس و استقلال
فیلم: محسن منتظمی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved