چهارشنبه, 01 بهمن, 1399
WEDNESDAY, January 20, 2021
دو شنبه 10 آذر
آماده سازی زمین چمن ورزشگاه آزادی برای دیدار تیم های پرسپولیس و شهرخودرو
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved