سه شنبه, 30 دی, 1399
TUESDAY, January 19, 2021
یک شنبه 16 آذر
ضد عفونی کردن استادیوم فوتبال برای دیدار استقلال و صنعت نفت آبادان
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved