چهارشنبه, 15 مرداد, 1399
WEDNESDAY, August 5, 2020
شنبه 20 اردیبهشت
پخش گزارش تمجید کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه آزادی در اخبار ورزشی 14:30 شبکه خبر و 18:45 شبکه سه


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved