یکشنبه, 24 شهریور, 1398
SUNDAY, September 15, 2019
یک شنبه 29 اردیبهشت
آخرین تمرین تیم پرسپولیس قبل از دیدار با السد در ورزشگاه آزادی
فیلم: محسن منتظمی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved