سه شنبه, 06 فروردین, 1398
TUESDAY, March 26, 2019
شنبه 11 اسفند
نقاشی هنرمند محمد رضا عظیمی در سالن 12 هزار نفری آزادی
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved