پنج شنبه, 02 اسفند, 1397
THURSDAY, February 21, 2019
جمعه 01 تیر
سالن 12 هزارنفری آزادی در آستانه هفته پنجم لیگ ملت ها آماده برگزاری رقابت ها است


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved