سه شنبه, 26 تیر, 1397
TUESDAY, July 17, 2018
جمعه 01 تیر
سالن 12 هزارنفری آزادی در آستانه هفته پنجم لیگ ملت ها آماده برگزاری رقابت ها است


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved