جمعه, 06 اردیبهشت, 1398
FRIDAY, April 26, 2019
دو شنبه 05 آذر
آماده سازی چمن برای دیدار پرسپولیس و تراکتور توسط کارگران زحمتکش ورزشگاه آزادی
فیلم: محسن منتظمی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved