سه شنبه, 06 اسفند, 1398
TUESDAY, February 25, 2020
دو شنبه 14 بهمن
برگزاری آیین غبارروبی و عطر افشانی مزار شهید گمنام با حضور مسئولان مجموعه
فیلم: محسن منتظمی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved