یکشنبه, 27 آبان, 1397
SUNDAY, November 18, 2018
گزارشات ویدیویی
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
تقدیر "مهندس کریمی" از دست اندرکاران بازسازی مجموعه ورزشی آزادی(2)
نمایش جزئیات
1397/08/24
تقدیر "مهندس کریمی" از دست اندرکاران بازسازی مجموعه ورزشی آزادی
نمایش جزئیات
1397/08/24
لحظه روشن شدن مشعل ورزشگاه آزادی پس ازنزدیک به 40سال
نمایش جزئیات
1397/08/20
ورزشگاه آزادی آماده میزبانی در روز بزرگ است
نمایش جزئیات
1397/08/18
بازدید وزیر ورزش و جوانان از مراحل آماده سازی استادیوم آزادی برای بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا
نمایش جزئیات
1397/08/18
روند آماده سازی ورزشگاه آزادی جهت برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا(7)
نمایش جزئیات
1397/08/18
روند آماده سازی ورزشگاه آزادی جهت برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا(6)
نمایش جزئیات
1397/08/18
روند آماده سازی ورزشگاه آزادی جهت برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا(5)
نمایش جزئیات
1397/08/15
مراحل پایانی آماده سازی ورزشگاه آزادی برای فینال لیگ قهرمانان آسیا
نمایش جزئیات
1397/08/15
روند آماده سازی ورزشگاه آزادی جهت برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا (4)
نمایش جزئیات
1397/08/13
روند آماده سازی ورزشگاه آزادی جهت برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا(3)
نمایش جزئیات
1397/08/13
روند آماده سازی ورزشگاه آزادی جهت برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا (2)
نمایش جزئیات
1397/08/12
صفحه 1 از 5 صفحه
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved