یکشنبه, 24 شهریور, 1398
SUNDAY, September 15, 2019
تراپ اسکیت ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
این مجموعه در جنوبی ترین قسمت مجموعه ورزشی آزادی واقع شده و با داشتن 4 خط تیراندازی کمپلکس و 7100 مترمربع مساحت مکان بسیار مناسب و استانداردی برای تمرین و یا مسابقات این رشته مفرح ورزشی می باشد . این سایت متعلق به فدراسیون تیراندازی بوده که برای دستیابی به آن می توان از درب غربی مجموعه ورزشی آزادی تردد نمود .تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved