یکشنبه, 27 آبان, 1397
SUNDAY, November 18, 2018
تراپ اسکیت ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
این مجموعه در جنوبی ترین قسمت مجموعه ورزشی آزادی واقع شده و با داشتن 4 خط تیراندازی کمپلکس و 7100 مترمربع مساحت مکان بسیار مناسب و استانداردی برای تمرین و یا مسابقات این رشته مفرح ورزشی می باشد . این سایت متعلق به فدراسیون تیراندازی بوده که برای دستیابی به آن می توان از درب غربی مجموعه ورزشی آزادی تردد نمود .تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved