سه شنبه, 21 آذر, 1396
TUESDAY, December 12, 2017
سه شنبه 14 آذر
آماده سازی سالن 12 هزار نفری آزادی جهت برگزاری رقابتهای کشتی جام باشگاههای جهان
عکس: علیرضا اکبری و امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved