پنج شنبه, 27 دی, 1397
THURSDAY, January 17, 2019
پنج شنبه 12 بهمن
در آستانه دیدار پرسپولیس و سپاهان مهندس کریمی در جریان آماده سازی استادیوم آزادی قرار گرفت


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved