یکشنبه, 29 مهر, 1397
SUNDAY, October 21, 2018
پنج شنبه 12 بهمن
در آستانه دیدار پرسپولیس و سپاهان مهندس کریمی در جریان آماده سازی استادیوم آزادی قرار گرفت


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved