شنبه, 29 تیر, 1398
SATURDAY, July 20, 2019
شنبه 24 فروردین
نصب بنرهای اعیاد شعبانیه در مجموعه و پخش تصاویر آن از اسکوربرد ورزشگاه آزادی در حین برگزاری دیدار پرسپولیس و سایپا
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved