یکشنبه, 10 اردیبهشت, 1396
SUNDAY, April 30, 2017
یک شنبه 20 فروردین
آخرین تمرین پرسپولیس و الریان قطر در زمین اصلی ورزشگاه آزادی
عکس: محمد کرمعلی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved