دوشنبه, 03 مهر, 1396
MONDAY, September 25, 2017
یک شنبه 19 شهریور
برگزاری هفته اول لیگ دسته یک مردان در محل سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved