جمعه, 24 مرداد, 1399
FRIDAY, August 14, 2020
سه شنبه 14 آبان
آمادگی چمن ورزشگاه آزادی جهت برگزاری دیدار امروز استقلال و صنعت نفت
فیلم: محسن منتظمی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved