شنبه, 29 شهریور, 1399
SATURDAY, September 19, 2020
چهار شنبه 18 دی
برگزاری مراسم زیارت عاشورا به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved