جمعه, 24 مرداد, 1399
FRIDAY, August 14, 2020
پنج شنبه 09 آبان
آمادگی چمن ورزشگاه آزادی جهت برگزاری دیدار امروز پرسپولیس و ماشین سازی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved