پنج شنبه, 02 فروردین, 1397
THURSDAY, March 22, 2018
دو شنبه 21 اسفند
تمرین تیمهای استقلال ایران و العین امارات در زمین اصلی ورزشگاه آزادی
عکس: امیر استواری


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved