سه شنبه, 06 فروردین, 1398
TUESDAY, March 26, 2019
چهار شنبه 16 آبان
بازدید داورزنی، عباباف و مهندس کریمی از ورزشگاه آزادی
عکس: محسن منتظمی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved