پنج شنبه, 27 دی, 1397
THURSDAY, January 17, 2019
پنج شنبه 12 بهمن
ادامه برف روبی و آماده سازی ورزشگاه آزادی 24 ساعت قبل از بازی پرسپولیس و سپاهان


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved