دوشنبه, 03 مهر, 1396
MONDAY, September 25, 2017
دو شنبه 18 اردیبهشت
تمرین تیم های پرسپولیس و الوحده در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved