پنج شنبه, 26 مرداد, 1396
THURSDAY, August 17, 2017
دو شنبه 18 اردیبهشت
تمرین تیم های پرسپولیس و الوحده در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved