سه شنبه, 01 خرداد, 1397
TUESDAY, May 22, 2018
دو شنبه 26 تیر
آماده سازی زمین چمن ورزشگاه آزادی برای برگزاری دیدار سوپر جام فوتبال ایران


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved