چهارشنبه, 29 دی, 1395
WEDNESDAY, January 18, 2017
شنبه 18 دی
اختتامیه مسابقات قویترین مردان ناجا در تالار 12 هزار نفری آزادی
عکس : امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved