جمعه, 30 تیر, 1396
FRIDAY, July 21, 2017
دو شنبه 18 اردیبهشت
دیدار تیمهای پرسپولیس و الوحده امارات


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved