پنج شنبه, 03 اسفند, 1396
THURSDAY, February 22, 2018
سه شنبه 10 بهمن
آماده سازی ورزشگاه بزرگ آزادی در فاصله سه روز تا بازی تیم های پرسپولیس و سپاهان


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved