چهارشنبه, 04 مهر, 1397
WEDNESDAY, September 26, 2018
سه شنبه 12 تیر
دیدار تیم ملی ایران برابر قزاقستان در سالن بسکتبال آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved