یکشنبه, 09 آذر, 1399
SUNDAY, November 29, 2020
دو شنبه 26 آبان
تمرین تیم های ملی در رشته های مختلف قایقرانی در دریاچه آزادی
عکس: امیدمحمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved