پنج شنبه, 02 فروردین, 1397
THURSDAY, March 22, 2018
جمعه 13 مرداد
حضور وزیر ورزش و جوانان در مجموعه ورزشی آزادی و بازدید از اردوی تیم های ملی کشتی و بسکتبال


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved