شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
چهار شنبه 09 مهر
برگزاری مسابقات روئینگ قهرمانی کشور به میزبانی دریاچه آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved