سه شنبه, 17 تیر, 1399
TUESDAY, July 7, 2020
سه شنبه 05 آذر
همزمان با برگزاری دیدار پرسپولیس و صنعت نفت/ پخش تصاویر تبریک هفته بسیج از اسکوربرد ورزشگاه آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved