یکشنبه, 22 تیر, 1399
SUNDAY, July 12, 2020
شنبه 07 تیر
پخش گزارش سومین مرحله از ضدعفونی و آماده سازی ورزشگاه آزادی برای شروع مسابقات لیگ برتر از اخبار ساعت 14:30 شبکه خبر


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved