یکشنبه, 09 آذر, 1399
SUNDAY, November 29, 2020
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
دیدار تیم های استقلال و ماشین سازی در ورزشگاه آزادی
نمایش جزئیات
1399/09/05
ورزشگاه آزادی آماده برگزاری دیدار استقلال و ماشین سازی
نمایش جزئیات
1399/09/05
اقدامات انجام شده بهداشتی و فنی در استادیوم فوتبال
نمایش جزئیات
1399/09/04
ضد عفونی کردن استادیوم فوتبال برای دیدار استقلال و ماشین سازی تبریز
نمایش جزئیات
1399/09/04
دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی
نمایش جزئیات
1399/09/01
حال و هوای یک روز بارانی در مجموعه ورزشی آزادی
نمایش جزئیات
1399/09/01
آماده سازی زمین چمن ورزشگاه آزادی در فاصله یک روز به انجام دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان
نمایش جزئیات
1399/08/30
ورزشگاه آزادی آماده برگزاری دیدار پرسپولیس و صنعت نفت
نمایش جزئیات
1399/08/30
ضد عفونی استادیوم فوتبال برای دیدار پرسپولیس و صنعت نفت آبادان
نمایش جزئیات
1399/08/29
کاشت چمن (خزانه) ورزشگاه آزادی
نمایش جزئیات
1399/08/28
بررسی وضعیت پنج سالن مجموعه
نمایش جزئیات
1399/08/27
زیباسازی و نگهداری فضای سبز مجموعه
نمایش جزئیات
1399/08/26
...
صفحه 1 از 124 صفحه
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved