چهارشنبه, 05 تیر, 1398
WEDNESDAY, June 26, 2019
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
جلسه هماهنگی برگزاری لیگ برتر فوتبال کشور در مجموعه ورزشی آزادی
نمایش جزئیات
1398/04/04
بازدید مهندس کریمی، تاج و اعضای شورای تامین از ورزشگاه آزادی
نمایش جزئیات
1398/04/04
تمرین آماده سازی تیم ملی آزاد جوانان در خانه کشتی آزادی
نمایش جزئیات
1398/04/04
اجرای طرح اصلاح جداول شکسته مجموعه ورزشی آزادی
نمایش جزئیات
1398/04/03
ادامه نظافت و پاکسازی کانال های آبرو پیرامون استادیوم یکصد هزار نفری
نمایش جزئیات
1398/04/03
ادامه نظافت و پاکسازی کانال های آبرو پیرامون استادیوم یکصد هزار نفری
نمایش جزئیات
1398/04/03
ادامه روند پاک سازی و علفزنی حاشیه کنار دریاچه مجموعه آزادی
نمایش جزئیات
1398/04/03
ادامه روند رنگ آمیزی جداول محوطه مجموعه
نمایش جزئیات
1398/04/03
تمرین تیم ملی فرنگی بزرگسالان در خانه کشتی آزادی
نمایش جزئیات
1398/04/03
بررسی نحوه مدیریت آب دریاچه با حضور مدیر مجموعه ورزشی آزادی
نمایش جزئیات
1398/04/02
بازدید مدیر مجموعه از اداره استاندارد
نمایش جزئیات
1398/04/02
ادامه روند رنگ آمیزی جداول محوطه مجموعه
نمایش جزئیات
1398/04/02
...
صفحه 1 از 72 صفحه
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved