سه شنبه, 29 خرداد, 1397
TUESDAY, June 19, 2018
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
برگزاری جلسه هماهنگی لیگ ملتهای والیبال
نمایش جزئیات
1397/03/28
روند آماده سازی سالن 12 هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال (6)
نمایش جزئیات
1397/03/28
تمرین آماده سازی تیم ملی فرنگی جوانان در خانه کشتی آزادی
نمایش جزئیات
1397/03/28
روند آماده سازی سالن 12 هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال (5)
نمایش جزئیات
1397/03/25
بازدید محمودی فرد و ضیایی رییس فدراسیون والیبال از سالن ۱۲ هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال
نمایش جزئیات
1397/03/24
روند آماده سازی سالن 12 هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال(4)
نمایش جزئیات
1397/03/23
عملیات هوادهی و تُنک کردن زمین چمن ورزشگاه آزادی
نمایش جزئیات
1397/03/23
روند آماده سازی سالن 12 هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال
نمایش جزئیات
1397/03/23
روند آماده سازی سالن 12 هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال(3)
نمایش جزئیات
1397/03/22
بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم های ملی قایقرانی و تیراندازی در مجموعه ورزشی آزادی
نمایش جزئیات
1397/03/21
تمرین آماده سازی تیم ملی فرنگی نوجوانان در خانه کشتی آزادی
نمایش جزئیات
1397/03/21
تمرینات تیم ملی ساحلی در مرکز فوتبال آزادی
نمایش جزئیات
1397/03/21
...
صفحه 1 از 13 صفحه
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved