سه شنبه 16 مهر بازدید مهندس رحمتی از ساختمان شماره 2 فدراسیون تیراندازی با کمان  
   
  معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از ساختمان شماره 2 فدراسیون تیراندازی با کمان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، صبح امروز مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و غلامرضا شعبانی بهار از ساختمان شماره 2 فدراسیون تیراندازی با کمان واقع در ضلع شمالی مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمودند.

طی این بازدید معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه با توضیحات کارشناسان مربوطه در جریان روند ساخت و ساز و ایمن سازی این پروژه قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید مهندس رحمتی از آکادمی تیراندازی با کمان که هفته گذشته توسط وزیر ورزش و جوانان افتتاح شده بود نیز دیدن کرد.

در انتهای این بازدید مقرر گردید جلسه ای با حضور مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه جهت تصمیمات نهایی انجام پروژه ساختمان شماره 2 فدراسیون تیراندازی برگزار گردد.