یک شنبه 10 آذر مهندس کریمی: توسعه متوازن ورزش از مرکز به مرز محقق شده است  
   
  مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: بهره برداری از استادیوم فوتبال دو‌هزار نفری شهید صغیرا شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان بار دیگر نمادی از تحقق عینی رویکرد«ورزش ایران از مرکز به مرز» را به منصه ظهور رسانده است.

مهندس حسن کریمی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه با تدبیر دکتر سلطانی فر به جای کلنگ زنی های بیهوده، در طی سه سال گذشته، پروژه های ورزشی اولویت بندی شدند، اظهار داشت: پروژه هایی با درصد پیشرفت بالاتر، ابتدا تکمیل و سپس برحسب نیاز هر منطقه پروژه ها یکی پس از دیگری به بهره برداری رسید تا جاییکه حتی دورترین مناطق هم از برخورداری از اماکن ورزشی محروم نماند.

کریمی ادامه داد: از همه مهمتر آنکه در راستای افتتاح پروژه ها در زمینه برگزاری میزبانی رویدادهای ملی و بین المللی هم از اماکن ورزشی در سراسر ایران به خوبی استفاده شد.

وی نکته مهم دیگر در عرصه ورزش را ایجاد توازن ورزشی در نقاط مختلف ایران دانست و توضیح داد: در طی سه سال و نیم گذشته ، یکصد و بیست و هفت سفر دکتر سلطانی فر به نقاط مختلف ایران، باعث شد، پروژه های معطل مانده که زمار آغاز آنها حتی به بیش از یک دهه هم مَی رسید، تعیین تکلیف شود و استادیوم ٢ هزار نفری نیکشهر از استان سیستان و بلوچستان، فقط یکی از نمونه های پروژه های طولانی مدت و بر زمین مانده ورزش ایران بوده است.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در پایان گفت: می توان افتتاح و بهره برداری از پروژه های متعدد در نقاط مختلف ایران را انقلاب ساختاری ورزش کشور نام برد که ورزش را از مرکز به مرز برد.