پنج شنبه 18 مهر ساعاتی قبل از دیدار ایران و کامبوج  
   
  مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، ظهر امروز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه ساعاتی قبل از برگزاری دیدار ایران و کامبوج، مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، گودرزی معاون امنیتی استانداری تهران و قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی از استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمودند.

در این بازدید حاضرین در جریان محل ورود بانوان که جنب پارکینگ های اتوبوس رانی درب شرقی ورزشگاه آزادی می باشد، قرار گرفتند.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کامبوج عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.