پنج شنبه 20 تیر خانه کشتی آزادی میزبان اردوی تیم ملی آزاد نو جوانان  
   
  اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، این اردو از 23 تیر ماه در خانه کشتی آزادی برای حضور در مسابقات قهرمانی بلغارستان آغاز می گردد اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

45 کیلوگرم: علی عرب (مازندران) احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)
48 کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران)
51 کیلوگرم: علی قلی زادگان (تهران)
55 کیلوگرم: مهدی ویسی (مازندران) آرمین حبیب زاده (مازندران)
60 کیلوگرم: عرفان الهی (مازندران) ابراهیم اصغری (تهران)
65 کیلوگرم: امیرحسین متقی (خراسان رضوی)
71 کیلوگرم: ابوالفضل ولی پور (مازندران) حمیدرضا آقایی (تهران) دانیال کاشی (مازندران) مرتضی جعفرزاده (تهران)
80 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)
92 کیلوگرم: سهیل یوسفی (خراسان رضوی)
110 کیلوگرم: سالار حبیبی (تهران) امیرحسین شعاعی (تهران)
سرمربی: امیر توکلیان
مربیان: مصطفی علیزاده- تقی داداشی- جعفر دلیری- فرامرز بوداغی
ماساژو: محمود رمضان نیا