سه شنبه 22 مرداد اتمام پاکسازی زباله از جنگل های مجموعه ورزشی آزادی  
   
  جنگل های مجموعه ورزشی آزادی از وجود حجم زیادی زباله پاکسازی شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، با توجه به اهمیت و ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی جنگل ها و همچنین به منظور پیشگیری از بروز خطر آتش سوزی در جنگل های مجموعه ورزشی آزادی، توسط عوامل فضای سبز و خدمات نسبت به پاکسازی و نظافت جنگل ها که حدودا" 85 هکتار مجموعه را در برگرفته است، اقدام گردید.

گفتنی است که فرآیند پاکسازی جنگل های مجموعه ورزشی آزادی که همزمان با هشتم مرداد، روز حمایت از جنگل ها شروع شده بود به پایان رسید تا چهره زیبای طبیعت مجموعه بیشتر نمایان شود.