سه شنبه 18 تیر دیدار سرپرست تیم ملی فوتبال با مدیر مجموعه ورزشی آزادی  
   
  محمد رضا ساکت سرپرست تیم ملی و قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی به گفتگو پرداختند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، سرپرست تیم ملی فوتبال که همراه مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال جهت بازدید از ورزشگاه آزادی در مجموعه ورزشی آزادی حضور یافته بود، پس از این بازدید در دفتر مدیریت حاضر و با قدرت اله سیف دیدار کرد.

در این دیدار طرفین در خصوص همکاری های مجموعه ورزشی آزادی و فدراسیون فوتبال جهت برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی بزرگسالان و امید و همچنین وضعیت کمپ تیم های ملی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان این دیدار سرپرست تیم ملی از مدیر مجموعه ورزشی آزادی به منظور بازدید از فعالیت ها و عملکرد فدراسیون فوتبال دعوت بعمل آورد.